Särskild utbildning för vuxna

På den här utbildningen får du som har en funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter som motsvarar vad ungdomar får i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Här får du kunskap till yrkeslivet och till att bli en aktiv del av samhället.

Kursutbud

Utbudet anordnas i små grupper, på både grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns nationella kursplaner för alla utbildningarna. Du får betyg i varje ämne eller kurs när utbildningen är avslutad.

Kurserna är avgiftsfria för dig som deltar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.