Särskild utbildning för vuxna

På den här utbildningen får du som har en funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter som motsvarar vad ungdomar får i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Här får du kunskap till yrkeslivet och till att bli en aktiv del av samhället.

Kursutbud

Utbudet anordnas i små grupper, på både grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns nationella kursplaner för alla utbildningarna. Du får betyg i varje ämne eller kurs när utbildningen är avslutad.

Kurserna är avgiftsfria för dig som deltar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?