Träningsskola

Inom anpassad skola finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Den är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i skolämnena.

I stället för skolämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.

Eleverna i träningsskolan får vara med på den anpassade skolans klasser så långt det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?