Prövning och validering

Du som har läst en kurs och vill höja ditt betyg, få ett betyg i en kurs som du inte har läst tidigare eller få meritpoäng, kan ansöka om prövning.

Vi erbjuder endast prövning i de kurser på grundläggande och gymnasial nivå som ges på plats på Hörby Lärcenter.

Prövning 

När du gör en prövning så deltar du inte i någon undervisning utan du läser på egen hand in de kunskaper som ingår i kursplanen. Prövningen består av både muntliga och skriftliga prov och kan i vissa kurser även innehålla inlämningsuppgifter och laborationer. Du gör prövningen på hela kursen och dina kunskaper bedöms i förhållande till alla delar av kursens kunskapskrav. När du har genomfört prövningen får du ett betyg från vuxenutbildningen. Betyget skickas hem till dig.

Anmälan bindande

Du ansöker till prövning på en blankett som finns att hämta på expeditionen hos Hörby Lärcenter. Du ska visa upp dina tidigare betyg. En prövning kostar 500 kronor per prövningstillfälle och kurs. Har du betyget IG eller F är det gratis. Tänk på att anmälan är bindande och att du inte kan få avgiften tillbaka. Du kan anmäla dig till maximalt två kurser per prövningsperiod.

Prövningsperiod hösten 2024

v. 48 – 50 (sista anmälnings- och betalningsdag 25 oktober)

Validering

Om du har fått kunskaper på ett annat sätt än genom grundskola och gymnasium, till exempel genom arbetslivserfarenhet eller studier utomlands, kan du få ett intyg på det. Det kallas för validering. Om du i stället vill ha ett betyg, måste du göra en prövning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?