Elevinformation

Här har vi samlat information som är viktig att känna till, både för dig som funderar på att börja läsa inom vuxenutbildningen och för dig som redan idag studerar på Hörby Lärcenter.

Aktiv i studierna

Du har ett stort ansvar för ditt eget lärande och det är mycket viktigt att du är aktiv i dina studier. Det är viktigt att du kommer på ditt första lektionstillfälle, alternativt att du loggar in och gör den digitala aktiveringsuppgiften på Classroom. Om du inte varit aktiv under den första studieveckan så förlorar du din plats och måste skicka in en ny ansökan och vänta på nästa antagningsperiod.

Skolan kommer att göra ett avbrott på dina studier om du uteblivit från undervisningen eller varit inaktiv i mer än tre veckor i följd, detta enligt Förordningen om vuxenutbildning 7.1

Kurslitteratur

Du måste själv köpa din kurslitteratur och detta kan du göra antingen i en vanlig bokhandel eller i en e-bokhandel. Se till att du har din kurslitteratur redan när kursen startar. Det är också bra om du har tillgång till en egen dator eller surfplatta då många av våra kurser har en del av undervisningen digital.

Länk till kurslitteratur på Grundläggande nivå.

Länk till kurslitteratur på Gymnasial nivå.

Studierum

Vi har ett studierum på tredje våningen i vår huvudbyggnad. Här finns tillgång till datorer och du kan sitta och arbeta med ditt skolarbete på egen hand eller tillsammans med andra elever. Vissa tider finns det personal på plats för att ge dig hjälp och stöd.

Inloggning till Classroom

I ditt antagningsbesked så får du även dina inloggningsuppgifter till Classroom. 

Läsperioder/delade kurser

På vuxenutbildningen har vi inte terminer utan läsperioder. En läsperiod kan vara allt från 10 veckor upp till 22 veckor. Veckorna varierar utifrån vilket startdatum du har men beror också på vilken kurs du läser.

Hörby Lärcenter har stängt under sommaren och det innebär att en del kurser som påbörjas från och med februari månad inte hinner bli klara i juni utan dessa fortsätter vid kursstarten i augusti. Beroende på vilken kurs det gäller så skiljer sig slutdatumet åt.

Har du frågor om dina läsperioder eller delade kurser så kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna.

ISP, Individuell studieplan

Alla elever som läser inom vuxenutbildningen ska ha en studieplan. Denna görs i samband med din ansökan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Här skriver man in vilka kurser du ska läsa, vilken läsperiod du har och vad du har för mål med dina studier. En studieplan kan förändras under tiden som du studerar.

Rutiner vid sjukanmälan/frånvaro

Du måste meddela skolan om du är hemma för sjukdom eller vård av barn. Detta gör du genom att skicka ett mejl till dina lärare.

Om du blir sjukskriven en längre period så har du rätt att behålla din plats men detta måste meddelas skolan.

Har du någon form av studiestöd så behöver du även meddela CSN om din frånvaro. På CSN:s hemsida kan du läsa mer om detta.

Betyg och studieintyg

När du vill ha ut ett slutbetyg eller ett examensbevis så måste du planera detta med en studie- och yrkesvägledare. Ett slutbetyg måste omfatta 2350 gymnasiepoäng medan en vuxexamen ska innehålla 2400 gymnasiepoäng.

Om du enbart vill ha ut en betygsutskrift på enstaka kurser så beställer du detta hos vår skoladministratör. Det tar ca en vecka att få ut ett betyg, lite längre vid semesterperioder.

Här kan du skriva ut blanketten för beställning av betyg eller studieintyg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?