ESF Lärlingscollege

Hörby kommun har beviljats ESF-medel för att starta lärlingsutbildningar inom ramen för Lärlingscollege; till lokalvårdare, måltidsbiträde, grönyta/parkarbetare och serviceassistent.

Projektperioden är 230101–251231.

Ansökan till utbildningarna görs på en särskild blankett som du kan hämta på Lärcenter men det går även bra att skriva ut blanketten här.

Här hittar du länkar med mer information om våra olika utbildningar och utbildningsstarter för respektive utbildning.

Sista ansökningsdag för alla utbildningarna är fredagen den 8 december.

Medfinanseras av Europeiska unionen

Fick du hjälp av informationen på sidan?