Studiestöd

Det finns olika bidrag och lån att ansöka om när du studerar inom vuxenutbildning. Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du studerar, på vilken nivå du studerar och hur gammal du är.

Studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20. Ansökan görs digitalt på CSN:s hemsida. Studiemedlet består av två delar: en bidragsdel och en lånedel. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar heltid eller deltid, hur många veckor du studerar och din ålder. För dig som är utländsk medborgare gäller särskilda regler. Varje kurs är värd ett visst antal poäng. Om du lägger ihop poängen för kurserna du läser får du fram dina studiers omfattning. För att få studiemedel för heltidsstudier måste du läsa minst 20 poäng/vecka.

Studiestartsstöd

Detta är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få i högst 50 veckor för studier på grundskole- eller gymnasienivå. Du måste uppfylla vissa krav, bland annat ska du vara mellan 25-56 år, arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen, ha en kort tidigare utbildning och du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren. Det är hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet och det är hos Hörby Lärcenter som du gör din ansökan. Om du tillhör målgruppen så skickas din ansökan vidare till CSN som tar beslut.

Mer information om studiemedel och studiestartsstöd finns att läsa om på CSN:s webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?