Studiestöd

Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå.

Studiemedlet består av två delar: en bidragsdel och en lånedel. Hur mycket studiemedel du får, beror på om du studerar heltid eller deltid, hur många veckor du studerar och din ålder. För dig som är utländsk medborgare gäller särskilda regler.

Studiernas omfattning

Varje kurs är värd ett visst antal poäng. Om du lägger ihop poängen för kurserna du läser får du fram dina studiers omfattning.

För att få studiemedel för heltidsstudier måste du läsa minst 20 poäng/vecka.

Studiemedel för 75% studier motsvarar 15-19 poäng/vecka och 50% studier motsvarar 10-14 poäng/vecka.

Ansökan

CSN:s webbplats kan du ansöka om studiemedel och få information om vad som gäller för dig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.