Yrkesvux

Yrkesvux är en yrkesinriktad vuxenutbildning som främst riktar sig till dig som helt saknar utbildning från gymnasiet eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras.

Du som har en svag ställning på arbetsmarknaden och en låg utbildningsbakgrund har företräde till utbildningarna. Du gör din yrkesvuxansökan hos annan kommun/utbildningsanordnare antingen via deras egen ansökningsblankett eller webbplats. Om du gör en webbansökan så måste du skriva ut din ansökningsbekräftelse och skriva under denna. Du ska inte använda vår ansökningsblankett då den endast gäller våra grundläggande och gymnasiala kurser på Hörby Lärcenter.

Godkännande från hemkommunen

För att du ska få gå på utbildningen så krävs det ett godkännande från hemkommunen som kommer att stå för utbildningskostnaden, så kallad interkommunal ersättning (IKE). Din ansökan om yrkesvuxutbildning i annan kommun ska kompletteras med betygskopior från tidigare utbildningar och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, vad du gjort sedan du slutade skolan och varför du söker en ny utbildning.

Ansökan

  • Endast en komplett ansökan med betyg och personligt brev behandlas vid vårt beviljandemöte.
  • Torsdagen den 30 maj klockan 12.00 ska ansökan vara inlämnad för att behandlas vid vårt beviljandemöte samma eftermiddag.
  • Vi tar inte emot ansökningar via mejl utan du lämnar in din ansökan personligen eller skickar in den till oss på följande adress: Hörby Lärcenter, Torggatan 15, 242 31 Hörby

När Hörby kommun tagit ett beslut angående den interkommunala ersättningen så skickas din ansökan vidare för antagning och du kommer därefter att få ett antagningsbesked från sökt skola/utbildningsanordnare. Antagningsenheterna i respektive kommun behöver kompletta ansökningshandlingar och IKE-beslut senast deras sista ansökningsdag och därför har vi i Hörby beviljandemöten innan respektive ansökningswebb stänger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?