Yrkesvux

Yrkesvux är en yrkesinriktad vuxenutbildning. Meningen är att fler ska utbildas till yrken som det råder brist på och nå de grupper som helt eller delvis saknar gymnasieutbildning.

Det finns flera utbildningar inom yrkesvux. Arbetsmarknadens behov styr vilka utbildningar som kan bli aktuella.

Hörby Lärcenter har ingen egen yrkesutbildning, men du kan söka utbildningen på andra orter.

Yrkesvux riktar sig främst till dig som helt saknar utbildning från gymnasiet eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Du som har en svag ställning på arbetsmarknaden har företräde till yrkesvux.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.