Yrkesvux

Yrkesvux är en yrkesinriktad vuxenutbildning som främst riktar sig till dig som helt saknar utbildning från gymnasiet eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras.

Du som har en svag ställning på arbetsmarknaden och en låg utbildningsbakgrund har företräde till utbildningarna.

Hörby kommun erbjuder för tillfället inga egna yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen utan du måste söka yrkesvux via andra kommuner/utbildningsanordnare.

Du gör din yrkesvuxansökan hos annan kommun/utbildningsanordnare antingen via deras egen ansökningsblankett eller webbplats. Om du gör en webbansökan så måste du skriva ut din ansökningsbekräftelse och skriva under denna.

Du ska inte använda vår ansökningsblankett då den endast gäller grundläggande och gymnasiala kurser på Hörby Lärcenter.

För att du ska få gå på utbildningen så krävs det ett godkännande från hemkommunen som kommer att stå för utbildningskostnaden, s.k. interkommunal ersättning.

Din ansökan om yrkesvuxutbildning i annan kommun ska kompletteras med betygskopior från tidigare utbildningar och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, vad du gjort sedan du slutade skolan och varför du söker en ny utbildning. Endast komplett ansökan behandlas.

Fredagen den 17 september är sista dag att lämna in ansökan för att den ska behandlas vid beviljandemötet den 23/9.

Fredagen den 8 oktober är sista dag att lämna in ansökan för att den ska behandlas vid beviljandemötet den 12/10.

Fredagen den 3 december är sista dag att lämna in ansökan för att den ska behandlas vid beviljandemötet den 7/12.

Vi tar inte emot ansökningar via mejl utan du lämnar in din ansökan personligen eller skickar in den till oss på följande adress:

Hörby Lärcenter, Torggatan 15, 242 31 Hörby

När Hörby kommun tagit ett beslut angående den interkommunala ersättningen så skickas din ansökan vidare för antagning och du kommer därefter att få ett antagningsbesked från sökt skola/utbildningsanordnare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.