Arbetsintegrerad utbildning till undersköterska

Utbildningsanordnare är Hermods och utbildningen genomförs på distans.

Startdatum för utbildningen är 220912 och sista ansökningsdag är måndagen den 29 augusti.

Ansök med vår ansökningsblankett.

Tänk på att du måste bifoga en kopia på dina betyg samt ett tjänstgöringsintyg tillsammans med din ansökan, ej komplett ansökan kommer inte att behandlas. Tjänstgöringsintyget ska visa att du arbetar minst 12 timmar per vecka i kommunen.

Teoretiska och praktiska studier

En dag i veckan ägnar du dig åt teoretiska studier och har möjlighet till handledning på Lärcenter av en lärare från Hermods, övrig tid är du ute på din arbetsplats i äldreomsorgen eller inom LSS. Undervisningen ges via en digital lärplattform som heter Novo. Vid utbildningsstart genomförs en kartläggning av dina kunskaper inom vården och även ett språkligt nivåtest.

Studiemedel från CSN

Utbildningen berättigar dig till att söka studiemedel från CSN. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledarna för hjälp med din ansökan om studiemedel.

Kurser som ingår

Yrkeskurserna läses i ett block under sju månader, du som saknar betyg i svenska, samhällskunskap och psykologi läser dessa kurser efter avklarade yrkeskurser.

Följande kurser ingår i utbildningen som omfattar 1300-1500 poäng:

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 p
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
 • Gerontologi och geriatrik, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 p
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 p
 • Omvårdnad 1, 100 p
 • Omvårdnad 2, 100 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykiatri 2, 100 p
 • Social omsorg 1, 100 p
 • Social omsorg 2, 100 p
 • Vård- och omsorg, specialisering, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Samhällskunskap 1a1, 50 p
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Du kan läsa mer om vad kurserna innehåller och de olika betygskriterierna på Skolverkets hemsida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?