Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs utifrån angivna betygskriterier/kunskapskrav. Betygsskalan omfattar sex betygssteg: A, B, C, D, E och F där F är underkänt och A det högsta betyget.

Du kan läsa mer om vuxenutbildningens läroplan, kursplaner och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Gymnasieexamen och slutbetyg

En gymnasieexamen från vuxenutbildningen ska innehålla 2 400 poäng och finns i två varianter: högskoleförberedande examen och yrkesexamen. En gymnasieexamen motsvarar tre års heltidsstudier. Ett slutbetyg ska innehålla 2 350 poäng och får utfärdas fram till den 1 juli 2025.

  • OBS! Du som vill ha ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen måste beställa detta hos våra studie- och yrkesvägledare.

Betyg och komplettering till högskolan

När du är färdig med dina kurser skickar skolan in betygen till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har en databas för betyg. Du behöver alltså inte själv skicka in de betyg du läst in på vuxenutbildningen.

Att beställa betyg

Om du vill beställa ett betygsdokument ska du vända dig till expeditionen. Om du läst en eller flera enstaka kurser beställer du ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen.

Här finns blankett för betygsbeställning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?