Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs utifrån angivna betygskriterier/kunskapskrav. Betygsskalan omfattar sex betygssteg: A, B, C, D, E och F där F är underkänt och A det högsta betyget.

Du kan läsa mer om vuxenutbildningens läroplan, kursplaner och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Gymnasieexamen och slutbetyg

En gymnasieexamen från vuxenutbildningen ska innehålla 2 400 poäng och finns i två varianter: högskoleförberedande examen och yrkesexamen. En gymnasieexamen motsvarar tre års heltidsstudier.

Ett slutbetyg ska innehålla 2 350 poäng och får utfärdas fram till den 1 juli 2025.

OBS! Du som vill ha ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen måste beställa detta hos våra studie- och yrkesvägledare.

Betyg och komplettering till högskolan

När du är färdig med dina kurser skickar skolan in betygen till UHR, Universitets- och högskolerådet, som har en databas för betyg. Du behöver alltså inte själv skicka in de betyg du läst in på vuxenutbildningen.

Att beställa betyg

Om du vill beställa ett betygsdokument ska du vända dig till expeditionen. Om du läst en eller flera enstaka kurser beställer du ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen, vid terminens slut.

Här finns blankett för betygsbeställning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.