Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som inte har slutfört gymnasiet. Du har även rätt att läsa in behörighet till studier på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Flexkurser

Alla våra kurser ges i flexform så att du kan kombinera dina studier med arbete. Flex innebär att du studerar på halvdistans. Du måste delta i vissa obligatoriska lektioner och genomgångar men planerar kursupplägget tillsammans med din lärare.

Vi har antagning till våra gymnasiala kurser 4 gånger/år. Kurserna är kostnadsfria men du får själv betala för kurslitteraturen.

Den 15 oktober är sista ansökningsdag för start 21-10-25.

Den 20 december är sista ansökningsdag för start 22-01-10.

Distanskurser

Du har möjlighet att kombinera studier på Hörby Lärcenter med kurser som läses på distans. Vi beviljar endast gymnasiala kurser som inte finns hos oss och du kan enbart läsa en distanskurs i taget. Utförare av distanskurserna är Arena Utbildning.

Kursen/kurserna måste ingå i din individuella studieplan och därför måste en ansökan om att läsa på distans göras personligen hos våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem via mejl eller telefon för att boka in ett besök.

Här nedan ser du vilka kurser vi erbjuder som flexkurser på Hörby Lärcenter. Under varje kursflik så hittar du våra startdatum och en presentation av kurserna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.