Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som inte har slutfört gymnasiet. Du har även rätt att läsa in behörighet till studier på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Flex och distans på Hörby Lärcenter

Alla våra kurser ges i flexform så att du kan kombinera dina studier med arbete. Flex innebär att du studerar på halvdistans. Du måste delta i vissa obligatoriska lektioner och genomgångar men planerar kursupplägget tillsammans med din lärare.

Vi erbjuder även kurserna i Matematik 3b, Religion 1 och 2, Samhällskunskap 1a2, Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 på distans. Distanskurserna läser du via vår lärplattform Google Classroom. På de kurser där det finns nationella prov måste du närvara på plats dessa datum.

Vi har antagning till våra gymnasiala kurser 4 gånger/år. Kurserna är kostnadsfria men du betalar själv för kurslitteraturen.

Distanskurser via Hermods

Du har möjlighet att kombinera dina studier med kurser som läses helt på distans. Vi beviljar endast gymnasiala kurser som inte finns hos oss. Hermods lärplattform är Novo.

Kursen/kurserna ska ingå i din individuella studieplan och därför måste en ansökan om att läsa på distans göras personligen hos våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem via mejl eller telefon för att boka in ett besök.

Startdatum för distanskurser hos Hermods

2024-04-22 – sista ansökningsdag onsdagen den 10 april

2024-05-27 – sista ansökningsdag onsdagen den 8 maj

2024-06-24 – sista ansökningsdag onsdagen den 12 juni

Här nedan kan du läsa mer om våra kurser på Hörby Lärcenter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?