Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans utbildning och riktar sig till dig som inte har slutfört gymnasiet. Du har även rätt att läsa in behörighet till studier på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Alla våra kurser ges i flexform så att du kan kombinera dina studier med arbete. Flex innebär att du studerar på halvdistans. Du måste delta i vissa obligatoriska lektioner och genomgångar men planerar kursupplägget tillsammans med din lärare. Vi har antagning till våra gymnasiala kurser 4 gånger/år. Kurserna är kostnadsfria men du betalar själv för kurslitteraturen.

Distanskurser

Du har möjlighet att kombinera dina studier på Hörby Lärcenter med kurser som läses på distans. Vi beviljar endast gymnasiala kurser som inte finns hos oss och du kan enbart läsa en distanskurs i taget. Utförare av distanskurserna är Arena Utbildning.

Kursen/kurserna ska ingå i din individuella studieplan och därför måste en ansökan om att läsa på distans göras personligen hos våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem via mejl eller telefon för att boka in ett besök.

Flexkurser

Här nedan ser du vilka kurser vi erbjuder som flexkurser på Hörby Lärcenter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?