Grundläggande vuxenutbildning

Innehållet i undervisningen är anpassat till vuxna och riktar sig till dig som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan.

Här får du kunskaper för arbetsliv, samhällsliv och fortsatta studier på gymnasienivå. Du har möjlighet att kombinera dina studier på grundläggande nivå med både SFI och gymnasiala kurser. Kurserna ges både i klassrum och som flexibel studieform så att du kan kombinera dessa med ett arbete. Flex betyder att du studerar på halvdistans. Du måste delta i vissa obligatoriska lektioner och genomgångar men du planerar ditt kursupplägg tillsammans med din lärare.

Kurserna är gratis

Vi har antagning till våra grundläggande kurser 4 gånger/läsår. Kurserna kostar inget men du får själv betala för kurslitteraturen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?