Att söka till gymnasieskolan

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet.

Du får söka till program på orter som hemkommunen knutit samverkansavtal med. Finns det inget samverkansavtal så får du fritt välja studieort.

Kommunerna i Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök. Avtalet ger alla ungdomar i området möjlighet att fritt söka till nationella program, särskilda varianter och nationella idrottsutbildningar samt det sökbara introduktionsprogrammet programinriktade individuella val inom området.

Alla ansökningar till gymnasieskolan görs via antagningskansliet i Lund.

Fick du hjälp av informationen på sidan?