Elevresor gymnasium

Resebidrag gäller endast för elever med minst 6 km till skolan, som är födda 2005 eller senare.

Enligt beslut av riksdagen har hemkommunerna ansvaret för resebidrag till gymnasieeleverna. Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Du får resebidraget i form av Skånetrafikens skolbiljett. Är du inackorderad har du inte rätt till resebidrag.

Du ansöker om resebidrag via vår e-tjänst. Om du som elev själv vill ansöka måste du vara över 18 år och ha och ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID för att kunna genomföra ansökan. Är du inte myndig är det vårdnadshavare som ansöker om ditt resebidrag med hjälp av Bank-ID.

För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:

  • Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskolan.
  • Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
  • Din dagliga färdväg mellan din folkbokföringsadress och skolan skall vara minst 6 kilometer.
  • Du får inte ha inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
  • Du får resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du som har 6 km eller mer från din bostad till närmsta hållplats kan ansöka om tilläggsbidrag.

Om dina omständigheter förändras

Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag och tilläggsbidrag, t ex genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjat studier är du skyldig att genast kontakta Hörby kommun.

Om ditt kort försvinner eller om kortet inte fungerar

Ta kontakt med Hörby kommun. Nytt kort ersätts mot en avgift. Kommunen ersätter inte egna utlägg i väntan på nytt kort.

Ansökningstid

Ansökan skall lämnas för varje läsår. Du som redan har Skånetrafiken-kortet behåller samma kort inför kommande läsår.

Fick du hjälp av informationen på sidan?