Trollbäcken

Norlandia Förskolor Trollbäcken är en fristående förskola i Hörby tätort. Förskolan drivs av Norlandia Förskolor AB.

Norlandia Förskolor Trollbäcken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. Förskolan är belägen på den tidigare Trollbäckens förskoleområde och erbjuder 150 förskoleplatser fördelade på 10 avdelningar med cirka 15 barn per avdelning.

Verksamheten är inrymd i en nybyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter.

Vi har en ändamålsenlig utegård med växtlighet och utmanande utomhusaktiviteter där våra barn vistas dagligen. Vi rör oss även mycket i närområdet med våra eldrivna busscyklar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?