Regnbågen

Regnbågens förskola ligger i ett lugnt villaområde i Hörby tätort. Här finns fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år.

Regnbågen är en förskola fylld med lek, lust och glädje. Här samarbetar kompetent och engagerad personal med barn och föräldrar i en i en omsorgsfull och trygg miljö. Vi arbetar aktivt med barns inflytande, och barnen är med i beslut som handlar om deras vardag. Hos oss möts barnen av vuxna som ser barns möjligheter, och som skapar förutsättningar för att lära sig under hela livet. Vi arbetar med projekt och temaarbeten som utgår från barnens intressen och nyfikenhet, och vår miljö är utmanande, lärorik och spännande. Värdegrundsarbetet är en röd tråd i hela vår verksamhet, och genom vårt kvalitetsarbete ser vi till att vår förskola alltid utvecklas.

Avdelningar

På Regnbågen finns fyra avdelningar: Månen, Molnet, Stjärnan och Solen.

  • De två avdelningarna Månen och Molnet arbetar här och nu. Vi bygger framtiden tillsammans med barnen. Vi vill att barnen ska få vara nyfikna och känna att det är roligt att lära sig nya saker. Vi vill också att de ska testa på och lyckas med vad de provar, och att de lär sig att vara en bra kompis. När de lämnar förskolan ska de ta med sig att kunskap ger frihet, självkänsla och framtidstro. Vi utgår från barnens intressen och är med dem när de upptäcker sin omvärld.
  • Stjärnan och Solen vill vi att barnen ska känna sig trygga, glada och utveckla sin självkänsla. Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga individer, och att de ska få vara nyfikna, intresserade och veta att de kan. Vi uppmuntrar barnens kreativitet och ger dem upplevelser i vardagen, och låter dem utforska sin omvärld på sin nivå och stödjer dem när de lär sig nya saker. Vi stödjer barnens egna behov och ger många tillfällen under dagen för aha-upplevelser och ”kan själv”-ögonblick. Vi har en planerad och varierad miljö där barnen utvecklas genom att arbeta själva, i grupp eller tillsammans med oss pedagoger. Det finns många olika sorters material att arbeta med, som inspirerar barnen till att skapa och leka tillsammans med sina kompisar. När barnen leker får de prova på olika roller, och de får använda både kreativitet, språk, fantasi och kommunikation.

Här kan du läsa Regnbågens plan mot diskriminering (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?