Björnligan

Björnligan - vars vision "Trygga barn för en hållbar framtid och utveckling", är en liten 3-avdelningsförskola som ligger i Killhult uppe på Linderödsåsen. Vi arbetar miljöinriktat kopplat till Håll Sverige Rent och olika Grön Flagg tema

Björnligan

Björnligan ligger på landsbygden med skogen inpå knuten. I direkt anslutning till förskolan ligger även Killhults skola med årskurs f-6 samt fritidshem. Vi har ett eget tillagningskök där vår goda mat tillagas av vår duktiga kock. Vi har plats till 44 barn på förskolan, och vi sätter stort värde på trygghet, trivsel och närvarande pedagoger. Lekens betydelse spelar en stor roll och vår undervisning bygger på ett lustfyllt lärande.

Vi på Björnligan arbetar hälsofrämjande och miljömedvetet. Som ett led i detta finns vårt arbete inom Grön Flagg. Vi har arbetat med Grön Flagg sedan 2008, och inför varje höst väljer vi ett nytt miljötema att arbeta kring tillsammans med barnen.

Vårt uterum

Vi har tillsammans med vårdnadshavare byggt två vindskydd och en grillplats i skogen, och detta är en av många härliga platser vi tillbringar vår utevistelse på. Här följer vi årstidernas skiftningar, och lär oss om både matematik, teknik, skapande, sagor, sång, teknik och naturorientering omgivna av naturen. Leken och fantasin har en självklar roll i denna inspirerande lärandemiljön.

Tre avdelningar

Björnligan består av tre avdelningar som kallas Björnidet, Björnberget och Björngrottan.

Björnidet går 1-3åringar. Vi skapar en trygg och lugn miljö för de yngsta barnen, och det är viktigt för oss att ta vara på barnens olika förutsättningar, behov och intressen.

Björnberget går 3-4åringar. Det är mycket viktigt för oss vad barnen är intresserade av och vill göra under dagen, men vi vill också skapa struktur och vanor så att barnen känner sig trygga.

Björngrottan går 4-6åringar. Här har barnen möjlighet att själva vara med och bestämma vad vi ska göra under veckan. Barnens intressen är viktiga för oss, och vi hjälper dem att utvecklas vidare genom att uppmuntra dem att utforska sin miljö.

Fick du hjälp av informationen på sidan?