Skattkistan

Förskolebyggnad med grönområde utanför och en gunga.

Skattkistan ligger i utkanten av tätorten, alldeles i närheten av Aktivitetshuset och spontanidrottsplatsen.

På Skattkistan är varje möte unikt. Vi arbetar med det kompetenta barnet i fokus och strävar efter att varje individ ska få en möjlighet att utvecklas efter sina behov och förutsättningar. På så sätt lägger vi grunden för ett livslångt lärande. För att skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande utformar vi vår verksamhet utifrån barnens behov, intresse och inflytande och på så sätt ges barnen möjligheter att fördjupa sig i och utforska kring sådant som de upptäckt och fängslats av.

Våra tankar kring omsorg och lärande är att båda delarna är lika viktiga och beroende av varandra. Förskolan går efter ledorden ”Varje möte är unikt”. Ett bra möte präglas av att vi visar varandra intresse och respekt så att vi känner oss bekräftade och värdefulla när vi delar varandras tankar och upple​​velser tillsammans.

Inskolning

Tiden hos oss börjar med föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavare är med under hela inskolningstiden. Vi vill tillsammans med vårdnadshavare ge barnen bästa möjliga förutsättningar för att kunna utvecklas rikt och mångsidigt.​

Avdelningar

Vi har sex avdelningar fördelat på tre yngre- och tre äldrebarnsavdelningar. Verksamheten bedrivs i tre flyglar med en yngre och en äldrebarnsavdelning i varje hus. Det gör att barnen får en liten förskola samtidigt som vi har den stora förskolans fördelar, som en större samlad kompetens hos pedagogerna. Vår bemanning är två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Rubinen är en avdelning för barn mellan 1 och 3 år. Här arbetar vi med relationer och umgås i lugn och ro och det är mycket viktigt att alla känner sig välkomna och viktiga. Barnen får stort inflytande över sin dag här hos oss och ser de små framstegen som stora. Vi försöker hitta varje barns lilla hemlighet och låter barnet upptäcka i sin egen takt utifrån lust och behov.

Smaragden är en avdelning för barn mellan 1 och 3. Vi vill att varje dag blir lärorik, utmanande, inspirerande, trygg och lustfylld. Vi pedagoger är närvarande och härvarande i alla möten med barnen och finns med som vägledare och medforskare när barnen prövar, undersöker och upptäcker sin omvärld.

Safiren är en avdelning för barn mellan 1 och 3. Vår utbildning genomsyras av trygghet, god omsorg och miljöer som ändras efter barnens intressen. Vi vill ge barnen nya upplevelser i vardagen och visa dem att det är viktigt att röra på sig och leva hälsosamt men också att vara en bra kompis. Vi pedagoger finns alltid nära barnen när de leker och lär, för att visa dem hur man skapar goda relationer.

Diamanten är en avdelning med barn mellan 3 och 5 år. Vi samarbetar mycket med Smaragden som har barn mellan 1–3 år. Vi arbetar mycket med att hjälpa barnen att utvecklas i sitt lärande. Vi har tydliga ramar och en tydlig struktur, för att vi vet att det skapar trygghet för barnen. Språk och kommunikation är en viktigt del av vårt arbete. Vi drar nytta av miljön på vår gård varje dag, och ibland ger vi oss iväg på små äventyr i vårt närområde.

Topasen är en avdelning med barn mellan 3 och 5 år. För oss har tiden en viktig roll, för näst efter trygghet är tid det viktigaste vi kan ge barnen. Därför är vi alltid med där barnen är. Vi jobbar också mycket med våra värdegrundsfrågor, och med att visa vad det innebär att vara en bra kompis och att umgås med både andra barn och vuxna. Vi är ofta ute och tar promenader till olika platser.

Opalen är en avdelning med barn mellan 3 och 5 år. I vår utbildning har leken en central plats. Genom att skapa lärmiljöer som inspirerar och uppmuntrar leken ger vi barnen rika möjligheter till lärande och utveckling. Vi värnar om relationen med våra vårdnadshavare. Den viktigaste formen av samverkan mellan förskola och hem är den som sker varje dag vid lämning och hämtning av barnen.

Måltiden som utgångspunkt för lärande

På Skattkistan har vi eget kök och maten tillagas ofta från grunden. Måltidspedagogik handlar om lärandet. Kockar och pedagoger arbetar tillsammans i den pedagogiska verksamheten. Med ett helhetsperspektiv på mat och måltider integrerar vi läroplanens mål som exempelvis språk, motorisk träning, matematik och naturvetenskap. Måltidspedagogiken är inte bara en pedagogik som lär barnen pröva nya maträtter utan ett förhållningssätt som ökar barns inflytande, delaktighet och självkännedom. Våra kockar erbjuder närproducerad mat som är lagad från grunden. På förskolan har vi en egen odlingsskola där barnen får vara delaktiga från jord till bord. Vi har ett matråd där barn, kockar, pedagoger och rektor deltar.

Vårt kök finns på instagram: skattkistans_skafferi

Fick du hjälp av informationen på sidan?