Junibacken

Junibackens förskola ligger i utkanten av Hörby tätort, nära underbar natur som ger näring åt fantasi och upptäckarlust.

Barn föds kompetenta och som pedagoger vill vi vara med när barnen utforskar sin värld. Vi vill hjälpa dem att utvecklas i sina tankar så att de blir ännu mer nyfikna, och ge dem upplevelser, uppmuntran och erfarenheter när de utforskar vardagslivet.

Avdelningar

På Junibacken finns fyra avdelningar: Katthult, Villekulla, Saltkråkan och Bullerbyn.

  • Katthult är en avdelning med barn från 1 till 4 år och tre pedagoger. Vi jobbar mycket med att barnen ska finna ro och trygghet, men också att de ska vara i en inspirerande miljö som utmanar dem att lära sig mer. Vi ändrar miljön efter barnens intressen så att de kan ta sig an nya utmaningar hela tiden. Två viktiga mål för oss är språk och empati, hur man ska vara mot sina kompisar. En typisk dag på Katthult innehåller trygghet, omtanke, glädje och leklust.
  • Villekulla är en avdelning för femåringar med 2 pedagoger. Dagarna på Villekulla präglas av glädje, lust och nyfikenhet, och vi ger barnen tid att prova själva för att se att de kan lyckas. Trygghet och lek är två hörnstenar för oss. När barnen känner sig trygga kan leken få ta plats, och av det kan de både lära, växa och utvecklas. Det viktigaste på Villekulla är att få leka, utforska, upptäcka och ha roligt tillsammans.
  • Saltkråkan arbetar tre pedagoger tillsammans med cirka 20 barn som är mellan 1 och 4 år. Tillsammans med pedagogerna får barnen möjlighet att utforska livet, undersöka saker och ting och leka tillsammans. Vi utgår från barnens intressen och utveckling när vi planerar vår verksamhet. Här finns aktiviteter som inspirerar och utvecklar barnens intressen för lek, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik, och för oss är det viktigt att barnen själva får möjlighet att påverka sin vardag på förskolan.
  • Bullerbyn är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år och här arbetar tre pedagoger. För oss pedagoger är det viktigt att barnen känner att de har inflytande över sin vardag på förskolan. Vi har allt material i barnens höjd så att de själva har möjlighet att välja aktivitet efter deras intresse, behov och utveckling. Utifrån vårt temainriktade arbetssätt får barnen vara delaktiga och ha inflytande över hur processen ska fortlöpa under terminen. Får barnen vara delaktiga märker vi tydligt att deras lust till lek och lärande bibehålls längre. Barnen får stora möjligheter att utforska vardagen, och vi som pedagoger är närvarande och utforskar tillsammans med barnen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?