Skolläkare

Skolläkaren är medicinskt stöd för skolsköterskan.

Skolläkaren arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa i skolan. Om du vill boka tid hos skolläkaren så kontakta skolsköterskan.

Sekretess

Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att skolläkaren inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om skolläkaren till exempel får reda på att ett barn far illa bryts sekretessen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?