Skolsköterska

Alla elever som går i skolan i Hörby har tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Alla behöver få sin hälsa uppmärksammad ibland, och därför erbjuder skolsköterskan både hälsoundersökningar och råd för att må bra. Skolsköterskan arbetar för att eleverna ska grundlägga en god hälsa som de kan ta med sig vidare i livet. Hos skolsköterskan kan eleverna få hälsosamtal, hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer.

Mottagning

Elever får vid behov komma till skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser. Det är alltid frivilligt att kontakta elevhälsan. Både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Basprogram

I sitt arbete följer skolsköterskan ett basprogram för hälsoundersökningar och vaccinationer. Alla elever har en digital skolhälsojournal som följer eleven under hela skoltiden.

  • Förskoleklass: Hälsosamtal, skriftlig hälsouppgift från föräldrar. Kontroll av längd, vikt, syn och hörsel.
  • Åk 2: Längd och viktkontroll. Samtal kring trivsel, inlärning mm. Erbjudan om vaccination mot påssjuka, mässling och röda hund.
  • Åk 4: Hälsosamtal, skriftlig hälsouppgift från föräldrar. Kontroll av längd, vikt och rygg.
  • Åk 5: Pubertetssamtal i grupp. Erbjudan om vaccination mot HPV.
  • Åk 7: Hälsosamtal, skriftlig hälsouppgift från föräldrar. Kontroll av längd, vikt, rygg samt pubertetsbedömning. Syn, hörsel och färgseende vid behov. Medicinsk studie- och yrkesvägledning.
  • Åk 8: Erbjudan om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.
  • Åk 9: Vuxen-HLR med hjärtstartare i samarbete med idrottslärarna, vid önskemål.
  • Gymnasiet åk 1: Hälsosamtal.

Hälsoundersökningar

Vissa hälsoproblem kan vara svåra att upptäcka själv. Dit hör nedsatt syn och hörsel och ryggsnedhet. Därför kontrollerar vi detta vid vissa åldrar. Andra hälsoproblem kan bli  kända redan under undersökningar på BVC eller andra kontakter med vården. Det kan också handla om något som du som vårdnadshavare har lagt märke till, som eksem, huvudvärk eller sömnproblem. Den sortens problem vill vi också följa upp på undersökningarna. Undersökningarna är frivilliga och som vårdnadshavare har du alltid rätt att tacka nej till dem. Mycket bygger också på samarbete mellan elevhälsans personal och elevens vårdnadshavare. Före hälsoundersökningarna i förskoleklassen, åk 4 och åk 7 skickar vi hem ett formulär där du får svara på frågor om ditt barns hälsa. I förskoleklassen tycker vi att det är bra och viktigt om du som vårdnadshavare kan vara med på undersökningen.

Skolläkare

Om en elev har skolrelaterad ohälsa kan skolläkaren utföra planerade undersökningar. Om du vill kontakta skolläkaren ska du vända dig till skolsköterskan.

Sekretess

Skolsköterskan har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att hen inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om skolsköterskan till exempel får reda på att ett barn far illa bryts sekretessen.

Kontakt

Kontaktuppgifter till skolsköterska finns på sidan om elevhälsan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?