Kurator och psykolog

Skolkuratorn och skolpsykologen finns till för att främja psykisk hälsa och fånga upp elever som inte mår bra. De kan också ge handledning och rådgivning till skolpersonalen.

Kuratorn och psykologen kan bland annat ha professionella samtal med elever och deras familjer om problemlösning, stöd, kris och motivation. De kan också vara med och bilda nätverk kring elever med till exempel skolpersonal, socialtjänsten och psykiatrin. Kuratorn och psykologen kan också kartlägga den allmänna sociala situationen på skolan, och har kunskap om hur det fungerar med socialtjänst, ekonomi, intyg och remisser. Om det skulle uppstå en krissituation på skolan kan kuratorn eller psykologen vara en del av krishanteringen.

Sekretess

Kuratorn och skolpsykologen har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att de inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om kuratorn eller skolpsykologen till exempel får reda på att ett barn far illa bryts sekretessen.

Kontakt

Kontaktuppgift till kurator hittar du på sidan om elevhälsan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?