Prao – en dörröppnare till arbetslivet

Ett stort papper upphängt på ett staket med olika färger målade på.

Praoeleven idag kan vara din medarbetare imorgon. Det är en fantastisk möjlighet för företag att möta ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet.

Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Prao väcker nyfikenhet och får unga att växa, ta ansvar och egna initiativ. Det bidrar dessutom till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun genom att motivera till olika typer av karriärvägar.

Vill du vara med och göra skillnad? Registrera ditt företag.

  • I höst kommer årskurs 9 på Georgshillsskolan ha sin praoperiod vecka 40 och Frostaskolan vecka 42.
  • Till våren kommer årskurs 8 på Georgshillsskolan ha sin praoperiod vecka 11 och Frostaskolan vecka 17.

Prao är numera en del av läroplanen och obligatorisk.

Tips! Så kan du som arbetsgivare förbereda dig för att ta emot en praoelev.