Tips till arbetsgivaren

För arbetsgivare som ska ta emot praoelever är det bra att på förhand tänka ut ert huvudsakliga syfte till att ta emot en praoelev och förbereda arbetsuppgifter som eleven kan få testa på.

Arbetsplatser har olika förutsättningar att ta emot praoelever. Inom vissa branscher är det lättare att hitta passande arbetsuppgifter medan det inom andra kräver mer eftertanke.

Branschmodeller för prao

Lämpliga arbetsuppgifter kan variera från person till person och i vissa fall styr arbetsmiljöregler vilka uppgifter praoeleverna får utföra. Detta beskrivs närmare i Arbetsmiljöverkets broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta”.

Prao i Skåne (Pris) arbetar med att ta fram upplägg för prao som kan knytas till olika branscher för att hjälpa arbetsgivare att planera praon. Du får tips och råd om hur programmet för eleven kan se ut och vilka delar som bör ingå för att både du som arbetsgivare och praoeleven ska få så mycket ut av perioden som möjligt. En del handlar om skuggning medan en annan handlar om veckouppdrag och så vidare. Här kan du läsa mer om branschmodellen.

Registrera ditt företag på Samverka.nu

Nu kan du enkelt registrera ditt företag eller din arbetsplats digitalt på Samverka.nu för att ta emot en praoelev. Inför en praoperiod kommer du att få en förfrågan där du bekräftar och anger hur många elever du kan ta emot på din arbetsplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?