Räddningsfordon från räddningstjänsten Skånemitt

Räddningschefens sammanfattning efter branden

Räddningschef Per Björkman sammanfattar arbetet efter torsdagens dramatiska brand i Hörby:

Under torsdagen brann stora delar av brandstationen i Hörby ner, de delar som är mest oskadda är en civilförsvarsanläggning som är sammanbyggd med brandstationen. Under den inledande insatsen lyckades vår personal att rädda samtliga brandbilar förutom en pick-up (lätt lastbil). En bedrift som genomfördes under extremt tuffa förhållanden.

Tack vare att fordonen kunde räddas så har vi fortsatt med att upprätthålla beredskapen i Hörby tätort.

Från och med fredag ikväll så kommer räddningstjänsten under några veckors tid tillfälligt att utgå från gamla Mårtenssons lokaler (Hantverksgatan).

HIFAB – som är hyresvärd – för just nu förhandlingar för en mer långsiktig lösning som bedöms vara avslutade under nästa vecka.

Två prioriterade områden

Under de inledande dygnen efter branden så har räddningstjänsten prioriterat två områden:

  • Att oavbrutet kunna leverera räddningstjänst och sjukvårdsuppdrag till invånarna i Hörby kommun trots en nerbrunnen brandstation.
  • Arbetsmiljöaspekter i form av avlastningssamtal, stöd och omtanke för egen personal är prioriterat.

Punkt 1 anser vi oss än så länge ha uppfyllt och kommer att uppfylla den närmaste tiden tack vare en fantastisk personal och ett stort stöd från omvärlden (grannkommuner, kommunledning, myndigheter, näringsliv etc. Är det någon som behöver vår hjälp så kommer vi lika snabbt och effektivt som alltid, oberoende av var eller när olyckan inträffar!

Punkten 2 har vi påbörjat med ett stormöte torsdag kväll där samtlig personal från Hörby deltog för att prata om händelsen, den närmaste framtiden samt kunna dela sina tankar och känslor i öppna och stödjande samtal.

Okänd brandorsak

Brandorsaken är än så länge okänd men inget tyder på att den varit anlagd. Måndag, 17 oktober, kommer en utredning för att undersöka orsak, förlopp samt räddningsinsatsen att påbörjas. Något slutdatum för utredningen är ännu inte fastställt.

Redan innan branden så pågick det en gemensam utredning mellan kommunerna Höör och Hörby angående ett fördjupat samarbete för sin räddningstjänst. Bland annat ska utredningen beskriva möjligheterna att bygga en ny brandstation som även skulle bemannas av heltidsanställd personal som komplement till beredskapen.

Dom signaler jag har fått från den politiska ledningen är att den utredningen nu ska påskyndas då behoven har blivit betydligt mer akuta för räddningstjänstens lokalisering.

Vänlig hälsning,

Per Björkman,
Räddningschef, Räddningstjänsten Skånemitt

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.