Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu finns det möjlighet för dig som är brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera: andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.

En registrerad brunn förbättrar också möjligheterna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Bättre kunskap om grundvattnet

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om grundvattnet inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrera din brunn genom att fylla i webbformuläret hos SGU – Sveriges geologiska undersökning.