Eget dricksvatten

När du har egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattnets kvalitet. Kvaliteten beror på hur brunnen är byggd och var den ligger.

Du bör kontrollera både vattnet och brunnens konstruktion regelbundet. Du kan också ta vattenprov om du av någon anledning misstänker att vattnet håller dålig kvalitet.

Länk till sida om allmän information om eget dricksvatten.

Gör så här om du vill ta ett vattenprov

Kontakta ett laboratorium som är ackrediterat för analyser av dricksvatten. Av laboratoriet får du provflaskor och instruktioner för hur provet ska tas. Provet bör tas från en kran som du normalt använder till dricksvatten.

Hörby kommun har avtal med Eurofins. Eurofins erbjuder kommuninvånare att få ta del av kommunens avtalspriser. Om ni vill använda Er av erbjudandet så klicka här och ange kampanjkod hörbybrunn.

Regelbundna vattenprover

Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar vattnet runt vart tredje år om brunnen används till ett en- eller tvåfamiljshus. Om brunnen försörjer många hushåll med vatten bör den kontrolleras en gång per år.

Hörby kommun har ett avtal med laboratoriet Eurofins. Om du väljer att anlita Eurofins får du provflaskor hemskickade som du sedan kan lämna in i kommunhusets reception helgfria tisdagar innan klockan 12.

Du kan också anlita ett annat laboratorium, men tänk på att provtagningen måste göras av ett ackrediterat laboratorium. På Swedacs webbplats hittar du ackrediterade företag. Om du använder ett annat laboratorium får du följa deras rutiner för provtagningen, och du kan inte lämna in flaskorna i kommunhuset.

Så bedöms resultatet

Under en vanlig analys kontrolleras bakterier och kemiska ämnen. Sedan bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. En anmärkning kan bero på både hälsomässiga, estetiska och tekniska skäl.

Om vattnet är otjänligt bör du undersöka varför och hur problemet kan lösas. Under tiden bör du skaffa dricksvatten på annat sätt, eller koka vattnet.

Länk till sida där du får hjälp med att tolka ditt analysresultat.

Gratis om du har barn under 1 år

Hörby kommun erbjuder ett gratis prov till familjer med eget dricksvatten och som väntar barn eller har barn under ett år. Principen är ett prov per graviditet.

Du är välkommen att kontakta Bygg och miljö, byggochmiljo@horby.se, för vidare information om hur du går till väga.

Fick du hjälp av informationen på sidan?