Eget dricksvatten

När du har egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattnets kvalitet. Kvaliteten beror på hur brunnen är byggd och var den ligger.

Du bör kontrollera både vattnet och brunnens konstruktion regelbundet. Du kan också ta vattenprov om du av någon anledning misstänker att vattnet håller dålig kvalitet.

Regelbundna vattenprover

Livsmedelsverket rekommenderar att du kontrollerar vattnet runt vart tredje år om brunnen används till ett en- eller tvåfamiljshus. Om brunnen försörjer många hushåll med vatten bör den kontrolleras en gång per år.

Hörby kommun har ett avtal med laboratoriet SGS. Om du väljer att anlita SGS får du provflaskor hemskickade som du sedan kan lämna in i kommunhusets reception helgfria tisdagar innan klockan 12.

Du kan också anlita ett annat laboratorium, men tänk på att provtagningen måste göras av ett ackrediterat laboratorium. På Swedacs webbplats hittar du ackrediterade företag. Om du använder ett annat laboratorium får du följa deras rutiner för provtagningen, och du kan inte lämna in flaskorna i kommunhuset.

Så bedöms resultatet

Under en vanlig analys kontrolleras bakterier och kemiska ämnen. Sedan bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. En anmärkning kan bero på både hälsomässiga, estetiska och tekniska skäl.

Om vattnet är otjänligt bör du undersöka varför och hur problemet kan lösas. Under tiden bör du skaffa dricksvatten på annat sätt, eller koka vattnet.

Gratis om du har barn under 1 år

Om du väntar barn eller har ett barn som är under ett år erbjuds en gratis provtagning av det enskilda dricksvattnet. Provet omfattar inte lika mycket som en vanlig analys, utan är inriktade på faktorer som är viktiga för småbarn. I provet ingår mikrobiologisk analys och analys av ammoniumkväve, nitratkväve, nitritkväve och fluoridhalt.

Du är välkommen att kontakta Bygg & Miljö, så förbereder vi provtagningsmaterial åt er som du både hämtar och lämnar i kommunhuset. Du kan lämna in flaskorna helgfria tisdagar före klockan 12.

Fick du hjälp av informationen på sidan?