Vattenskyddsområden

Vatten är livsviktigt och grundläggande för att vi ska överleva. För att vi och de som kommer efter oss ska få vatten med bra kvalitet finns vattenskyddsområden.

Varje vattenområde har regler som säger hur vattnet ska skyddas för att hålla bra kvalitet, på både kort och lång sikt. Länsstyrelsen och kommunen väljer ut vilka områden som ska bli vattenskyddsområden.

Vattnet i marken i skyddsområdet måste skyddas mot skadliga ämnen som gödsel, olja och bekämpningsmedel. Därför är det viktigt att du som bor eller driver en verksamhet i ett vattenskyddsområde vet om vilka regler som finns. Vissa saker måste du anmäla till kommunen, till andra saker krävs tillstånd. Det finns också saker du inte får göra alls.

Om det sker en olycka i ett vattenskyddsområde ska du omedelbart ringa 112.

Fick du hjälp av informationen på sidan?