Kommunalt dricksvatten

Det är Mittskåne Vatten som har hand om de kommunala avloppen och det kommunala vattnet.

Vatten kan vara antingen hårt eller mjukt, beroende på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vattnet i Hörby kommun är medelhårt till hårt. På Mittskåne Vattens webbplats kan du läsa mer om vattnet i Hörby kommun, och hur hårt det är i ditt område.

Mittskåne Vatten är ett samarbete mellan Höör och Hörbys kommuner som har funnits sedan 2014. Mittskåne Vatten styrs av en egen politisk nämnd med förtroendevalda både från Hörby och Höör.

Meningen med samarbetet är att höja kvaliteten på tjänsterna, göra verksamheten mer effektiv och öka säkerheten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?