Dagvatten

Dagvatten är vatten från regn, smält snö och is som rinner ner från gator och hustak och vidare ner i bland annat dagvattenbrunnarna. Från dagvattenbrunnarna går vattnet sedan ner i dagvattenledningarna och därefter vidare ut i våra vattendrag.

Vi behöver ta hand om dagvattnet. Du kan själv hjälpa till att skapa utrymme för vattnet på din egen fastighet. Du kan till exempel leda ut dagvattnet på gräsmattan, eller samla upp vattnet nedanför stupröret i en utkastare och använda det till vattningen.

Tänk även på att du inte får tvätta bilen på gatan. Då går bilschampot med de kemiska medlen rakt ut i dagvattnet via brunnen, och vidare ut i våra vattendrag. Tvätta bilen på tvättanläggning eller i tvätthall.

I områden där det är möjligt kan du ansluta dagvatten och annat avloppsvatten till det allmänna ledningsnätet i kommunen. Då behöver du kontakta Mittskåne Vatten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.