Skadegörelserna i Hörby

Under försommaren har skadegörelserna i Hörby ökat markant. Hörby kommun vill med hjälp av allmänheten, polisen och räddningstjänsten kraftsamla åtgärder för att stoppa pågående skadegörelsen. Det rör sig främst om klotter, skadegörelse i Karnas backe och ett 100-tal förstörda fönsterrutor.

Arbetsgrupp tillsatt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-07-03 att en arbetsgrupp ska tillsättas i syfte att arbeta med brottsförebyggande åtgärder så att pågående skadegörelse upphör. Idag tisdag 2019-07-09 har arbetsgruppen inlett med ett första möte och kommer att träffas varje vecka under sommaren. Gruppen består av Kommundirektör, Räddningstjänstchef, Kommunpolis, Fastighetschef, chef från Kultur, Fritid och Utbildningsförvaltningen, chef från Socialförvaltning och Kommunikatör. Arbetsgruppen kommer rapportera löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Åtgärder

Väktare har satts in och börjat patrullera i Hörby. De bevakar de mest utsatta platserna varje natt.
Så kallat ”Mosquiton” installeras under denna vecka på utsatta områden. Högtalarna, som aktiveras av rörelser, sänder ut ett högfrekvent ljud som är så obehagligt att den som hör ljudet går därifrån. Andra åtgärder som kan bli aktuella är kamerabevakning och belysning.
Polisen meddelar att de prioriterar Hörby under sommaren.

Vad kan du göra som medborgare?

Allmänheten uppmanas att vara observanta när man rör sig på byn och rapportera in eventuell skadegörelse via kommunens app. Vid upptäckt av pågående brott ska man ringa 112.
Läs sidan Klotter och skadegörelse för mer information.