Logotyper för räddningstjänst, hörby kommun och polisen

Lugnt i Hörby inför sommaren

I Trygghetsrådet samverkar kommunen med polis och räddningstjänst för att stärka tryggheten i Hörby.

På mötet den 2 juni diskuterades sommaren och den rådande lägesbilden gällande trygghetsfrågor.

De medverkande verksamheterna redogjorde för planerade insatser och diskuterade särskilt det förebyggande arbetet, där det finns goda möjligheter att samverka.

– Vår bedömning är att det för närvarande är ett väldigt lugnt läge i Hörby, säger polis Mats Gummesson Odestål.

Polisen konstaterade att det just nu är få anmälningar som kommer in och att det brukar vara trafikrelaterade frågor det handlar om.

Trygghetsrådet träffas minst fyra gånger under året.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.