Trygghetsrådet

I Trygghetsråd samverkar ledande politiker, polis, räddningstjänst och kommunens verksamheter för att stärka tryggheten i Hörby.

Trygghetsråden tar fram planer för att förebygga brott och otrygghet. En annan viktig fråga är folkhälsa, där trygghetsrådet får möjlighet att yttra sig innan beslut tas i kommunen.

Trygghetsrådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör, sektorschefer, kris- och beredskapssamordnaren samt kommunpolisen i Hörby.

Rådet har möjlighet att bjuda in andra förtroendevalda, tjänstemän eller myndigheter för att diskutera olika frågor.

Trygghetsrådet har möte minst fyra gånger om året.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.