Trygghetsrådet

I Trygghetsråd samverkar ledande politiker, polis, räddningstjänst och kommunens verksamheter för att stärka tryggheten i Hörby.

Trygghetsråden tar fram planer för att förebygga brott och otrygghet. En annan viktig fråga är folkhälsa, där trygghetsrådet får möjlighet att yttra sig innan beslut tas i kommunen.

Trygghetsrådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör, sektorschefer, kris- och beredskapssamordnaren samt kommunpolisen i Hörby.

Rådet har möjlighet att bjuda in andra förtroendevalda, tjänstemän eller myndigheter för att diskutera olika frågor.

Trygghetsrådet har möte minst fyra gånger om året.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?