Trygghetsrådet

I Trygghetsråd samverkar ledande politiker, polis, räddningstjänst och kommunens verksamheter för att stärka tryggheten i Hörby.

Trygghetsråden tar fram planer för att förebygga brott och otrygghet. En annan viktig fråga är folkhälsa, där trygghetsrådet får möjlighet att yttra sig innan beslut tas i kommunen.

Trygghetsrådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör, sektorschefer, kris- och beredskapssamordnaren samt kommunpolisen i Hörby.

Rådet har möjlighet att bjuda in andra förtroendevalda, tjänstemän eller myndigheter för att diskutera olika frågor.

Trygghetsrådet har möte minst fyra gånger om året.

Fick du hjälp av informationen på sidan?