Ungdomsstyrelsen

Att engagera sig i Hörby Ungdomsstyrelse kan ge dig erfarenheter på flera olika plan, men framförallt ger det dig möjlighet att påverka olika beslut!

Gå med i Hörby Ungdomsstyrelse

Tycker du det är viktigt att uttrycka dina åsikter på sociala medier eller i andra forum, eller prioriterar du andra saker än att delta politiskt?

Ungdomsstyrelsens syfte är att öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande av kommunala beslut. Representanterna i ungdomsstyrelsen tar upp frågor som rör skola, fritid och annat som är viktigt för Hörbys unga direkt till politiker och tjänstemän i kommunen.

Ungdomsstyrelsen består av ungdomar mellan 12 och 22 år som är skrivna i Hörby kommun.

Ungdomsrådet träffas ungefär 12 gånger om året. En del av mötena är öppna för alla Hörbys ungdomar, andra hålls inom styrelsen. Mötena är oftast på kvällstid.

Styrelsen väljs i december,  för ett år i taget. Under året förbereder styrelsen möten med politiker, och bevakar de ungas intressen i frågor som tas upp i de olika nämnderna. Styrelsen har till uppgift att informera nämnderna om beslut som berör deras verksamhet.

Ung Scen

Varje år arrangerar Hörby Ungdomsstyrelse Ung Scen under Hörby KulturKalas i maj. Ung Scen är ungdomarnas egen samlingsplats och finns mitt i festområdet. Här har ungdomarna fria händer att utforma programmet och det blir alltid spännande aktiviteter och artister. Ung Scen kan genomföras tack vare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne, i samarbete med Aktivitetshuset, ABF och Hörby Ungdomsstyrelse.

”Jag tycker det är viktigt att nå ungdomarna och att de ska känna att de har en egen plats att hänga” säger Elin 16 år, koordinator och Konferencier för Ung Scen

”I projektgruppen för Ung scen får man möjlighet att utvecklas och vara med och påverka olika beslut men man får även kunskap inom projektledning som är något jag tycker är väldigt roligt” säger Alina 19 år som varit ansvarig för Ung Scen 2017 och 2018.

Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till ungdomsstyrelsen@horby.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?