Handikapprådet

Handikapprådet har till uppgift att belysa frågor kring delaktighet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Rådet består av representanter från både kommunen och olika handikappföreningar.

Handikapprådet ska verka för att öka tillgängligheten och tryggheten i kommunen för personer som har en fysisk eller psykisk funktionsvariation. I handikapprådet finns representanter från kommunstyrelsen och alla kommunens nämnder. Handikapprådet tar inga egna beslut, men ska vara delaktiga när det tas beslut som rör tillgänglighet och personer med funktionsvariation.

Rådet tar inte upp enskilda personers ärenden. I stället diskuteras övergripande frågor om hur samhället kan bli mer tillgängligt för alla.

Handikapprådets mål är att:

  • bidra till att det kommunala handlingsprogrammet förnyas, efterlevs och hålls levande
  • fungera som en länk i frågor som rör personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, för hela kommunen
  • ha ett gott samarbete med andra råd i kommunen och arbeta för ett strukturerat folkhälsoarbete
  • lyfta frågor om diskriminering och tillgänglighet när det tas kommunala beslut, till exempel genom att bilda en granskningsgrupp
  • arbeta aktivt med informationsspridning.

Handikapprådet har möte minst fyra gånger varje år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?