Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en mötesplats och ett diskussionsforum för det lokala näringslivet och kommunen.

Lokal tillväxt och fler arbetstillfällen är fokus i näringslivsrådet. Medlemmarna bjuds in av kommunen och sitter oftast under en begränsad tid. De representerar olika delar av näringslivet, som tillverkning, försäljning och entreprenad. Både små och stora företag finns representerade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?