Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

Rådet består av representanter från kommunens pensionärsföreningar och förtroendevalda från kommunstyrelsen och socialnämnden.
Rådets syfte är att förstärka inflytandet i frågor som berör äldre, verka för att pensionärers frågor beaktas i kommunens styrelse, nämnder och förvaltningar.

Några exempel på vad pensionärsrådet diskuterar:

  • planering av kommunens äldreomsorg
  • resurser inom äldreomsorgen
  • nya byggprojekt
  • planerade investeringar
  • frågor kring budget och avgifter
  • förändringar i den kommunala verksamheten
  • hur planeringen av samhället, miljön och olika kommunikationer påverkar pensionärerna

Delaktiga när det tas beslut

Pensionärsrådet tar upp frågor som berör både förtidspensionärer och ålderspensionärer, men rådet tar inte upp enskilda personers ärenden utan jobbar med mer övergripande frågor.

Rådet tar inte egna beslut, men är delaktigt när det tas beslut som berör pensionärerna i Hörby. Det innebär att åsikter som pensionärsrådet lämnar in ska tas med i beräkningen i de olika nämnderna, och att de olika nämnderna kan fråga om rådets åsikt när det ska tas beslut som berör pensionärer.

Pensionärsrådet har möte minst fyra gånger om året.

Fick du hjälp av informationen på sidan?