Hjälp att få vid våld i nära relation

Karolina Frick är familjesamordnare i Hörby kommun. Hon jobbar med våld i nära relation och har ett viktigt uppdrag såväl operativt som strategiskt.

– Jag ska se till att kommunen har en samsyn kring våldet och dess verkningar men också vad vi kan göra för att upptäcka våldet och hur vi kan hjälpa utsatta, säger hon.

Karolina Frick är placerad på individ- och familjeomsorgen. Hon arbetar med våldsutsatta i grupp eller enskilt och med att bygga strategier för att motverka våld, upprätta riktlinjer och rutiner samt samordna arbetet mellan kommunens olika verksamheter.

När Karolina Frick träffar våldsutsatta arbetar hon framförallt psykoedukativt, vilket betyder att hon ger kunskap till de utsatta om hur våldet fungerar. Det görs för att de ska förstå sig själva och sina känslor bättre – varför har de agerat som de har gjort och varför mår de på ett visst sätt?

– Det är viktigt att förstå att man inte är ensam och att det faktiskt finns skäl till varför man reagerar som man gör när man blir utsatt för våld av någon som står en nära.

Uppbrott består av tre delar

Man brukar prata om normaliseringsprocessen som består i att både den våldsutsattas och förövarens gränser förskjuts i vad som är accepterat. Den utsatta tycker inte att våldet i sig är normalt, men finner sig i att i dennes liv är det normalt med våld.

Processen för uppbrott är en lång och svår process som består av tre delar: att bryta upp, att bli fri och att förstå. Karolina Frick understryker att våld i nära relation finns i alla delar av samhället. Hon förklarar också att det är svårt att bryta upp från en destruktiv relation, det är en lång och svår process.

Det här kan Hörby kommun göra för den våldsutsatta

  • Kvinnogrupp – genom att träffa andra med liknande erfarenheter kan den våldsutsatta lättare förstå våldets mekanismer, bli förstådd och lyssnad på.
  • Enskilda samtal – samtal och praktisk hjälp som att följa med till polis eller domstol. Den våldsutsatta kan även få hjälp med myndighetskontakter eller stöd för att söka skyddad identitet hos Skatteverket med mera.
  • Vid behov kan även hjälp ges för skyddat boende via Myndighetsenheten.

Även barn som upplevt/bevittnat våld eller blivit utsatta själva kan få stöd via socialtjänsten. De kan själva eller genom vårdnadshavarna söka hjälp via socialtjänstens mottagning.

Det här kan Hörby kommun göra för den som utövar våld

  • Icke våldsamtal – samtala och reflektera över ilskan du känner och ditt aggressiva beteende.

Tappar du kontrollen över din ilska? Sök hjälp om du:

  • Pratar nedsättande om och till din partner
  • Försöker begränsa och kontrollera din partners liv
  • Påtvingar din partner oönskat sex
  • Trakasserar, kränker och skrämmer din partner
  • Använder fysiskt våld så som knuffar, sprakar och slag mot din partner

Här är några tips om var du hittar mer information:

Våld i nära relation
Hedersförtryck.se
För dig som är utsatt
Unga relationer – stöd för dig mellan 15 och 20 år

För dig som utsätter dina närstående för våld och vill ha hjälp utöver vad kommunen kan erbjuda finns Välj att sluta.se

Text: Cecilia Sahlström, verksamhetsutvecklare sektor Omtanke