Vinter och isdamm i Östra Sallerup

Var försiktig på isarna

Under vinterhalvåret växlar temperaturen i vårt län och just nu ser det ut som om vi har en meteorologisk vinter i hela Skåne. Det innebär bland annat att snö och isar på våra sjöar och vattendrag tjocknar vilket inbjuder till isfiske, skridskoåkning och andra aktiviteter.

Det är inte säkert att isarna är helt pålitliga varför räddningstjänsten uppmanar till försiktighet och att du informerar dig om grundläggande säkerhet beträffande friluftsliv och beteende i på isarna. Det krävs både förberedelser och kunskap för att kunna vistas säkert på våra sjö- och havsisar.

De flesta drunkningsolyckor på is inträffar på sjöar och dammar. Därefter är olyckor vanligast på åar och älvar och sedan på havsisar. Flera av de incidenter som inträffar varje vinter skulle kunna undvikas med hjälp av grundläggande kunskap.

Räddningstjänsten övar kontinuerligt under vinterhalvåret för att hålla sig uppdaterad inom isvattenlivräddning. Det krävs både gott lagsamarbete och gedigen kunskap för att få upp en nödställd ur en isvak. Att vara förberedd ökar sannolikheten för en lyckad insats om olyckan är framme.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.