Från ansökan till beslut

Vårt mål är att du ska kunna bo kvar där du känner dig trygg och hemma även om ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara dig på egen hand. Därför kan du ansöka om hjälp. För att kunna ta del av insatserna måste du göra en ansökan hos kommunen.

Ansökan

Du som är äldre och vill ansöka om stödinsatser inom äldreomsorgen ska ansöka med den här blanketten: Ansökan om insats enligt Socialtjänstlagen

Du som lever med en funktionsnedsättning och vill ansöka om stödinsatser enligt LSS ska ansöka med den här blanketten: Ansökan om insats enligt Lagen om särskilt stöd

Vad händer när jag ansökt?

Det är socialsekreteraren som fattar beslut om olika former av stöd och hjälp. Socialsekreteraren bedömer varje fall individuellt, och hjälpen du får beror på vad just du behöver och vad du inte kan göra själv.

Besök

När socialsekreteraren har tagit emot din ansökan kontaktar hen dig för att boka tid för hembesök. Närstående får gärna vara med vid besöket. Tillsammans går ni igenom vad du klarar av på egen hand och vad du behöver hjälp med.

Dokumentation

Socialsekreteraren dokumenterar ert samtal och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Sedan gör hen en utredning utifrån informationen hen fått. Ibland behövs även information från till exempel läkare eller undersköterska. Vi frågar alltid dig om vi får ta del av den sortens uppgifter.

Till sist fattar socialsekreteraren ett beslut som grundas på socialtjänstlagen och kommunens fastställda riktlinjer.

Beslut

Socialsekreterarens beslut kan antingen vara ett bifall eller ett avslag. Om det är ett bifall får du den hjälp som du ansökt om. Om det är ett avslag får du inte hjälpen.

Du får alltid beslutet hemskickat skriftligt. Om det behövs ringer vi också upp dig och berättar om beslutet.

I beslutet ska det stå tydligt vilken hjälp som du har rätt till, och vad du eventuellt fått avslag på. Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet. Läs mer om det på den här sidan: Vad gör jag om jag får avslag?

Beställning

Om du får bifall på din ansökan skickas en beställning till chefen för personalgruppen som ska utföra din hjälp. I beställningen finns informationen om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när hjälpen ska starta. Ni planerar hjälpen tillsammans och skriver en så kallad genomförandeplan. Här ska du få möjlighet att vara delaktig och påverka när och hur du vill ha din hjälp.

Uppföljning

Om ditt behov förändras kan du när som helst ansöka om mer hjälp. Dessutom gör någon av socialsekreterarna en uppföljning varje år. Uppföljningen görs genom att vi besöker dig hemma.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.