hb-stuganhb2017.jpg

Flytta dig 150 år tillbaka i tiden

I den fina miljön i stugan med alla föremål är det lätt att tänka sig hur det var. 

Ryggåsstugan flyttades 1952 från Boarp, Norra Rörum.
Flytten till Hörby gjordes av Frosta härads hembygdsförening
för att stugan skulle kunna bevaras och visas.
Äldsta delen är från sent 1600-tal.
Stugan är inredd som ett skånskt allmogehem från 1800-talet.

Vår vilja är att den ska flyttas till Museets trädgård, så allmänheten kan ta del av historien runt människorna förr och de som bodde i den. Nu kan vi bara ha glädje av att se den utifrån.