Hörby museum

Fasaden på Hörby museum.

Museet är för nuvarande stängt som besöksmål på grund av att handikapptillgängligheten inte kan tillgodoses fullt ut.

Hörby och Ringsjöbygden, placerad i hjärtat av Skåne har en rik historia. Hit har människor sökt sig ända sedan den allra tidigaste jägarstenåldern. Hörby museum har, sedan sin start 1972, samlat in historia genom både föremål, fotografier och berättelser.

Här finns en fantastisk källa till kunskap om bygden.
Läs mer under rubriken: Insamlat & utställt

Museet blir digitalt

Under stängningen arbetar vi för högtryck med att digitalisera alla föremål och fotografier i våra samlingar. Museets samling består av drygt 8 000 föremål, varav ungefär 1 500 finns i våra permanenta utställningar. Och i bildarkivet ryms runt 3 000 fotografier, bland annat de äldsta som finns från Hörby!

Vår katalog är tillgänglig på nätet. Här finns mycket intressant att se.
Läs mer under rubriken SOFIE

Lär dig mer om Hörbys historia

Tillsammans med Kraftringen har Hörby museum skapat en vandring i byakärnan där du får veta mer om byns allra tidigaste historia. Vandringen utgår från 10 stycken elskåp i kvarteren Råbygatan – Gamla torg – Storgatan – Nya torg. På varje elskåp finns ett fotografi ur museets bildarkiv, som visar hur platsen såg ut förr. En QR-kod leder till 4 filmer som berättar platsens historia. Du kan även se filmerna på Kraftringens hemsida här

Kulturarv i Karnas backe

Vill du möta kulturarvet på en skogspromenad finns Kultur-rundan i Karnas backe. I det vackra rekreationsområdet har en hel del hänt genom tiderna. Museet har placerat ut 7 skyltar med berättelser och fotografier ur museets bildarkiv. Här får du veta vilka spår som finns – allt ifrån tivoli och skytte, till betesmark och forntid.

Första skylten hittar du vid parkeringsplatsen och nästa står placerad på krönet av första backen, tätt intill den smala stigen. Där låg tidigare ett sommarcafé med utsikt över dalsänkan.

De övriga finner du om du följer motionsslingan runt, med start vid boulebanan.
För den som vill finns skyltarna även att läsa här på vår hemsida.
Gå in under rubriken Kulturrunda

Ett foto på en av skyltarna i Karnas Backe
Så här ser skyltarna ut. Det finns 7 stycken utplacerade.

Följ oss även på Hörby museums Facebook!  Här berättar vi om veckans arbete eller något annat spännande och aktuellt.

Missa inte heller att titta in under våra övriga rubriker – här hittar du mer information om museet och fler artiklar att läsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?