Hörby museum

Hörby museum

Hörby museum stänger som fysisk offentlig plats tills vidare på grund av att kraven i arbetsmiljölagen inte kan tillgodoses fullt ut.

Under tiden som brister åtgärdas kommer Hörby museum att arbeta med inventering av föremål och digitalisering av kulturarvet.

Genom att digitalisera Hörby museums föremålssamling gör vi kulturarvet mer tillgängligt för medborgarna.

I väntan på att museet öppnar igen, så kan du titta på foton och andra föremål på Hörby museums digitala samling på webben.

– Naturligtvis är det beklagligt och tråkigt att behöva stänga temporärt som fysisk plats, men tiden kan användas till att tillgängliggöra vårt kulturarv genom den viktiga digitaliseringsprocessen, säger Åsa Dahlberg, museichef.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.