Kulturhuset Victoria

Allt du vill veta om Hörby kommuns nya kulturhus Victoria.

Det har känts viktigt att bygga ett nytt och modernt kulturhus men samtidigt bevara anrika Metropol och få ihop de båda byggnaderna till en helhet”

Kulturhuset i tid

 • 2008
  2008

  2008 - Omvärldsanalys

  Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2008-04-08 att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppdraget att göra en omvärldsanalys gällande Kulturhus i Hörby kommun. Uppdraget för arbetsgruppen var att se över behovet av ett kulturhus.

 • 2009
  2009

  2009 - Vidare planering

  2009-06-09 meddelade Kultur- och fritidsnämnden att de ansåg, med stöd av utredningen, att det fanns ett stort behov av ett kulturhus och beslutade att översända arbetsgruppens slutrapport, utredning samt förslag till projektorganisation till kommunfullmäktige för vidare planering av ett kulturhus i Hörby kommun.

 • 2023
  2023

  April 2023 - Igångsättning beviljas

  14 år senare, 2023-04-03, skickas tjänsteskrivelser och underlag in till kommunstyrelsen som godkänner igångsättningstillstånd. Därefter började arbetet med att ta fram en ny detaljplan, dels för att säkerställa placering och utformning av bebyggelsen men också för att skydda platsens kulturhistoriska värden.

 • 2023
  2023

  Maj 2023 - Programskede

  Arkitekten arbetar fram programhandlingar ihop med kommunen och verksamheten.

 • 2023
  2023

  November 2023 - Rivning

  Under slutet på november påbörjas rivningen av fastigheten på den plats där kulturhuset ska byggas.

 • 2024
  2024

  Januari 2024 - Rivningen är färdig

  Siste januari 2024 ska rivningen vara klar. Tidpunkten är preliminär och kan komma att justeras.

 • 2025
  2025

  Sommaren 2024 - Bygget påbörjas

  Under mitten av 2024 påbörjas själva bygget av kulturhuset som kommer hålla på i ungefär ett och ett halvt år.

 • 2026
  2026

  Årskiftet 2025-2026 - Invigning!

  I årsskiftet mellan 2025-2026 förväntas kulturhuset stå klart! Perfekt i tid för Metropols hundraårsjubileum!

Aktuellt skede: Rivning

Den gamla fastigheten bredvid Metropol har rivits för att göra plats åt kulturhuset, och består nu av en byggarbetsplats. Vi förstår att boende i kommunen har många frågor om just detta. Vi har därför sammanställt de vanligaste frågorna som kan uppkomma vid ett rivningsarbete nedan. Är du mer intresserad av visionen och arbetet med själva kulturhuset? Fortsätt scrolla så hittar ni en hel del information!

Öppna ytor, trä och harmoni. En samlingsplats för människor, helt enkelt.

En tidlös design som binder samman samtid och framtid med det traditionella Hörby.

Visionsbilder på hur det färdiga kulturhuset kan komma att se ut. Bilderna är framtagna av Daniel Berg Arkitekter AB.

Följ arbetet i bilder

Nyheter om kulturhuset

Frågor och svar om kulturhuset Victoria

Kulturhuset får sitt namn efter Victoria Benedictsson

Genom hennes penna flödade både humor, skarpsinne och ett iakttagande öga. I nya kulturhuset får nu Victorias anda inspirera och lyfta kulturen som livskvalité – och kanske även locka till nya unga författarskap.”

”Den förtrollade prinsessan”, oljemålning av Victoria Benedictsson, 1879. Källa: Hörby museums digitala samling.

Att Hörby-författarinnan Victoria Benedictsson får ge sitt namn åt nya kulturhuset passar väldigt väl in i kulturhusets syfte – att vara en mötesplats för kultur i alla dess former.

Victoria föddes år 1850 i södra delen av Skåne som dotter till Thure och Sofia Bruzelius. Till Hörby kom hon som ung nygift 21-åring när hon gifte sig med postmästare Christian Benedictsson. Hans hem och postkontor låg på Råbygatan – Hörbys äldsta gata och byns hjärta på 1800-talet. I bostadslängan – som ännu finns kvar – blev Victoria den första i byns historia att betona de sköna konsterna som litteratur, konst och musik. I en del av huset öppnade hon även Hörbys första bokhandel, en filial till Cronholmska bokhandeln i Malmö.

Victoria var talangfull inom kultur i olika former. Hon var en duktig pianist och skrev egna pianostycken, och vid olika samkväm i byn var hon den som stod för det kulturella inslaget. Hon ordnade allt från högläsning och teatertablåer, till musikaftnar och dans för de unga. Hennes ungdomsdröm var att bli konstnär och redan som ung flicka visade hon stor talang för teckning, måleri och hantverk. Men ödet ville annorlunda och det var som författare hon skulle komma att slå igenom och gå till historien.

Som författare var Victoria en banbrytare för sin tid och hon stod på den svenska litterära arenan för modernismens intåg. I hennes omfattande författarskap ryms romaner, novellsamlingar, drama och poesi – och hennes gedigna dagbok Stora boken är en bit litteratur i sig. Victoria kom också att bli den allra första att sätta Hörby på den litterära kartan. Inte bara i sin roll som författare, utan även för hur byn lyftes fram som målande miljö i hennes berättande. Den skånska dialekten, kärleksfullt återgiven i dialogerna, blev en av hennes signum. Att läsa henne är att kliva rakt in i skånska hem och stugor, med figurer som kliver fram på både bonade tiljor och stampade jordgolv. Genom hennes penna flödade både humor, skarpsinne och ett iakttagande öga. I nya kulturhuset får nu Victorias anda inspirera och lyfta kulturen som livskvalité – och kanske även locka till nya unga författarskap.

Åsa Dahlberg, museiintendent Hörby Museum

Du kan själv besöka Hörby museums digitala Victoria Benedictsson-samling här: https://hm.kulturhotell.se/collections/show/2?sort_field=added&sort_dir=d&ref=%2F%3Flayout%3Dgrid