Hittade 6 resultat

Torghandel

Hörby.se

På Gamla och Nya torg finns plats för torghandel och försäljningsstånd. Torghandel är den handel som sker på allmän plats, på av kommunen anvisade platser (Gamla torg och Nya torg). Försäljningen sker vid ett bord eller bänk kallad torgstånd, eller direkt från en bil eller vagn. I torghandel ingår inte marknadsföring, försäljning av tjänster samt...

Regler och styrande dokument

Hörby.se

De regler och riktlinjer som talar om hur en kommun ska fungera kallas författningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om alla författningar.I författningssamlingen hittar du alla dokument som rör författningar och regelverk inom Hörby kommun, reglementen, delegationsordning, regler, lokala ordningsföreskrifter, policydokument, externa uppdrag, avgifter och taxor.

Tillstånd, regler och tillsyn

Hörby.se

Det finns olika regler och tillstånd du som företagare behöver ha koll på. Missa inte att du som företagare också kan få kostnadsfri rådgivning av kommunen företagslots.

Referat Tekniska nämnden 17/10

Hörby.se

På Tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober 2019 antogs bland annat nya riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark. Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark Hörby kommun ser positivt på initiativ som gör kommunen till en bättre och mer levande plats att bo och vistas i. När företag, organisationer, föreningar och privatpersoner vill använda kommunens mark...

Tillstånd och regler

Hörby.se

Alla ska kunna dra nytta av de allmänna platserna som finns i kommunen. Men när du vill använda en allmän plats som kommunen har hand om finns vissa regler.Att använda en allmän plats kallas för upplåtelse. Upplåtelse av allmän plats kräver ofta tillstånd av polis. För vissa upplåtelser tar kommunen också ut en avgift med ...

Boka marknadsplats

Hörby.se

Här får du som är är intresserad av en marknadsplats under Hörby Marknad information om hur du ska gå tillväga för att boka din plats. Bokningen öppnar i november året innan marknaden arrangeras. Gör såhär om du inte har ett användarkonto på BokaMarknad: Om du inte har ett användarkonto Skapa ett konto som utställare på...

Fick du hjälp av informationen på sidan?