Hittade 5 resultat

Torghandel

Hörby.se

På Gamla torg finns plats för torghandel och försäljningsstånd.Om du har en fast plats som torghandlare har du tillgång till platsen på torsdagar mellan klockan 8 till 18. Det innebär att andra försäljare inte får ställa sig på din plats förrän klockan är över 8. Ett undantag är när det är Hörby marknad, som är...

Tillstånd, regler och tillsyn

Hörby.se

Det finns olika regler och tillstånd du som företagare behöver ha koll på. Missa inte att du som företagare också kan få kostnadsfri rådgivning av kommunen företagslots.

Regler och styrande dokument

Hörby.se

De regler och riktlinjer som talar om hur en kommun ska fungera kallas författningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om alla författningar.I författningssamlingen hittar du alla dokument som rör författningar och regelverk inom Hörby kommun, reglementen, delegationsordning, regler, lokala ordningsföreskrifter, policydokument, externa uppdrag, avgifter och taxor.

Referat Tekniska nämnden 17/10

Hörby.se

På Tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober 2019 antogs bland annat nya riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark. Riktlinjer för upplåtelse av offentlig mark Hörby kommun ser positivt på initiativ som gör kommunen till en bättre och mer levande plats att bo och vistas i. När företag, organisationer, föreningar och privatpersoner vill använda kommunens mark...

Tillstånd och regler

Hörby.se

Alla ska kunna dra nytta av de allmänna platserna som finns i kommunen. Men när du vill använda en allmän plats som kommunen har hand om finns vissa regler.Att använda en allmän plats kallas för upplåtelse. Upplåtelse av allmän plats kräver ofta tillstånd av polis. För vissa upplåtelser tar kommunen också ut en avgift med ...

Fick du hjälp av informationen på sidan?