Informationskväll om narkotika gav givande diskussioner

Den 15 maj hölls en informationskväll om narkotika, tecken på narkotikabruk och vart man vänder sig för råd, stöd och hjälp. Satsningen är ett samarbete mellan polisen och Hörby kommun som riktar sig till vårdnadshavare som har barn i högstadiet.

Johan Landell från polisen började med att informera om olika narkotiska preparat och dopping, preparatens påverkan och vilka tecken att vara uppmärksamma på. Han menade att det viktigaste man kunde göra som vårdnadshavare var att prata med sina ungdomar. Kommunpolis Malin Sjöblom var också på plats och svarade på frågor.

Det viktigaste man kan göra som vårdnadshavare är att prata med sina ungdomar.

Representanter från kommunens enhet för folkhälsa presenterade Öckerömodellens drogvaneundersökning bland elever i åk 7-9 i Hörby som visade samband mellan alkohol-, tobak- och narkotikaanvändandet.

– Vi fick många värdefulla åsikter från vårdnadshavarna till kommande föreläsningar, reflekterade Caroline Johnsson och Annika Svensson efter mötet, båda fältsekreterare på enheten och folkhälsa på Hörby kommun. Vi är jätte tacksamma för de som sökte sig hit, men vi hade önskat att det hade lockat fler.

Hanna Eckerbom Holmberg, samordnare från Mariamottagningen Mellersta Skåne informerade om vilka råd- och stödinsatser de kunde erbjuda, och hur man får kontakt med dem.

Camilla Håkansson och Linda Sjöström från familjeteamet på Individ- och familjeomsorgen i Hörby kommun presenterade sig och berättade om vart man kan vända sig om man behöver råd och stöd.

Kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito var också på plats och tyckte att det var mycket positivt att polisen i samarbete med Hörby kommun bjöd in till informationsmötet.
– Det ställdes många relevanta frågor från vårdnadshavare som gav många intressanta och givande diskussioner. Vi alla tillsammans, såväl polis, skola och föräldrar måste fortsätta samarbetet och det långsiktiga arbetet med att få ner droganvändandet i samhället. Det är ett gemensamt tag och ansvar som måste tas.