Nystart för landsbygdsskolan

När spaden väl sätts i marken brukar det gå snabbt.

Det var i början av året som beslutet togs att Hörby kommun ska renovera och bygga ut verksamheterna i både Västerstad och Östraby. Nu är det terminsstart och barnen kommer att tas emot i nya fina lokaler. Renovering och tillbyggnad har pågått sedan i våras och en stor del av arbetet är färdigt.

Östraby skola har byggts om och bland annat fått fyra nya klassrum. I Västerstad har den anrika De la Gardie-skolan samtidigt anpassats för att ta emot fler förskolebarn. Förskolan kommer att bestå av fem avdelningar med ungefär 85 barn.

Större yta för fler barn

Landsbygdsskolorna framtid har varit en fråga för diskussion i flera år. Förutsättningen för att kunna behålla utbildningsverksamhet i både Västerstad och Östraby har varit att renodla och utöka verksamheterna. Det innebär att lågstadiet på De la Gardieskolan i Västerstad nu flyttas till Östraby skola, samtidigt som förskolan i Västerstad byggs ut. Det skapas både mer yta och möjlighet att ta emot fler barn än tidigare. Det är drygt fyra kilometer mellan byarna.

Kommunen investerar totalt 15 miljoner kronor för att säkra skolornas framtid genom att renovera, bygga ut och anpassa lokalerna. Arbetet kommer att vara helt klart under hösten.

– Vi kommer få fem avdelningar med stora utrymmen för barnen och vår utemiljö kommer bli helt fantastisk. Vi arbetar miljöinriktat med hjälp av Grön Flagg och nu får vi äntligen en egen flaggstång, säger Jessica Svensson, rektor på De la Gardie förskola.

Förbättrad arbetsmiljö

Satsningen skapar en bättre arbetsmiljö för både elever och personal, samtidigt som det ger ekonomiska fördelar i ett längre perspektiv. Såväl pedagogisk planering som rekrytering av lärare och skolledare underlättas när lärare slipper åka mellan två skolor. En samlad verksamhet skapar också möjlighet till ökad närvaro av viktiga funktioner som skolsköterska, rektor, administratör och kurator och underlättar samordnandet av insatser för elever med behov av särskilt stöd.

Östraby skola kommer att ta emot drygt 130 elever vid skolstart. De la Gardie förskola, som är en byskola med 200-åriga anor,
kommer att ta emot ett åttiotal barn.