Östraby skola

Östraby skola ligger mellan ängar och åkrar, 13 kilometer söder om Hörby tätort.

Skolbyggnaden är välvårdad och full av tidsenlig design från byggnadsåren på 1950-talet. På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6, här ligger även skolans fritidshem.

Vi försöker anpassa undervisningen efter varje elev, och tillsammans hitta nya vägar för att nå fram till målet. Det ska finnas kompetenser för att hjälpa och stötta runt varje barn. Därför arbetar bland annat skolans specialpedagog nära eleven och klassläraren. Vi tror också att arbetsglädje och trygghet är viktigt för att barnen ska nå goda resultat.

Värdegrundsarbetet är mycket tydligt i vår vardag. Alla känner varandra väl, och det är väl känt bland våra elever att det är viktigt att visa hänsyn och respekt. Skolan har en fin gemenskap som både elever och personal sätter stort värde på. Vi har också en tydlig entreprenörsanda och skolan samarbetar med aktörer både på landsbygden och i tätorten.

Elevråd och matråd

I elevrådet sitter representanter för varje klass. Elevrådet träffas tillsammans med rektorn minst en gång i månaden. Eleverna i rådet väljer vem som ska vara ordförande och sekreterare på mötena.

Genom elevrådet har eleverna möjlighet att göra sin röst hörd och ta upp saker som känns viktiga. Det kan handla om sakerna som finns på skolgården, stämningen på skolan, genomförda aktiviteter eller kommande utflykter. Eleverna kan också ha med sig information eller frågor från klassråden i sina klasser, eller så kan det handla om värdegrundsfrågor och likabehandling.

I matrådet sitter elever, rektorn och kökspersonal. Matrådet har möte en eller två gånger varje termin och kan handla om skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen eller andra frågor som eleverna tar upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?