Frostaskolan

Frostaskolan ligger mitt i tätorten Hörby, nära museum och bibliotek. Inom bekvämt räckhåll finns även Kulturskolan och Hörby Sportcenter, Lågehallarna - där våra elever har sin idrottsundervisning - och Lågedammarnas naturreservat.

Frostaskolan består av enheterna åk f-6 och fritidshem samt åk 7-9. Tillsammans går det ca 500 elever på skolan.

Vi lägger stor vikt vid alla elevers rätt att må bra i skolan samt möjligheten att utvecklas efter sin egen personliga förmåga. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor, där allas lika värde är en självklarhet.

Frostaskolan har engagerad personal med hög och samtidigt bred kompetens.

Skolvärden på Frostaskolan 7-9 ansvarar för skolans kiosk, där det finns möjlighet för eleverna att köpa en macka eller något att dricka.

Elevråd och matråd

I elevrådet sitter representanter från varje klass. Elevrådet träffas tillsammans med rektor minst en gång i månaden. Elevrådet har ordföranden för både årskurs f-6 och årskurs 7-9. I rådet väljer eleverna vem som ska utses till ordförande och sekreterare.

Elevrådet arbetar aktivt med att anordna olika aktiviteter för eleverna på skolan som exempelvis skoldisco och olika tävlingar.

Matrådet har möte en till två gånger per termin. Här diskuteras exempelvis skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen eller andra frågor som eleverna tar upp.

Genom elev- och matrådet har eleverna möjlighet att göra sin röst hörd och ta upp saker som känns viktiga.

Förskoleklass

På Frostaskolan finns två förskoleklasser. Här finns både förskollärare, fritidspedagoger och lärare, och personalen lär känna barnen väl eftersom många tar hand om dem även på fritidshemmet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?