Fritids och fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet och kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan eller grundsärskolan.

Fritidshem erbjuds elever från och med höstterminsstart i förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

För att eleven ska kunna vara på fritidshemmet måste hen vara inskriven. I regel innebär det att det måste finnas ett behov av omsorg efter skolan, eftersom föräldrarna studerar eller arbetar.

Fritidshemmet ligger i närheten av skolan, och personalen på skolan och fritidshemmet samarbetar när de planerar sina olika aktiviteter. Fritidshemmet har också en gemensam läroplan med grundskolan. En viktig del är att eleven får leka, röra på sig och vara kreativa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?