Kilhults skola

Kilhults skola ligger högt uppe på Linderödsåsen med omväxlande och fantastisk natur inpå knutarna.

Här går elever i årskurs F-6 och i anslutning till skolan finns även en förskola.

Skolan har cirka 80 elever och präglas av en vi-känsla. Kilhults skola är en skola där barnen syns och alla känner alla. Vi är en gemytlig skola med möjlighet till flera aktiviteter och som inspirerar till kreativa idéer. Vi har ett nära samarbete med byalag och föräldrar för att tillsammans göra barnens skoldag så lärorik, stimulerande och trygg som möjligt.

På skolan finns ett bibliotek, och eleverna kan även låna böcker på Bokbussen. Vi har en stor idrottshall och eleverna har också möjlighet att använda Svenköps IF:s fotbollsplan.

Elevråd och matråd

I elevrådet sitter representanter för varje klass. Elevrådet träffas tillsammans med rektorn runt en gång i månaden. Genom elevrådet har eleverna möjlighet att göra sin röst hörd och ta upp saker som känns viktiga.

I matrådet sitter elever, rektorn och kökspersonal. Matrådet har möte en eller två gånger varje termin och kan handla om skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen eller andra frågor som eleverna tar upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?