Samarbete med vårdnadshavare

Det är viktigt för oss att du som förälder vet hur det går för ditt barn i skolan och vad som är på gång. Vi har utvecklingssamtal varje termin, och även föräldramöten och samråd.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin har vi ett utvecklingssamtal. Då sitter eleven, vårdnadshavaren och läraren ner i lugn och ro och pratar om hur eleven har det i skolan. Vi pratar både om hur det går för eleven i de olika ämnena, och om hur eleven trivs i skolan och med kompisarna.

Under utvecklingssamtalet skriver vi även en plan för hur eleven ska utvecklas så långt det är möjligt. Vi pratar också om hur skolan kan hjälpa eleven att utvecklas socialt. Minst en gång om året skriver vi också en individuell utvecklingsplan. Här skriver vi ner allt vi har kommit överens om på utvecklingssamtalet.

Föräldramöte

En gång varje termin har vi föräldramöte. Då får du som är vårdnadshavare en möjlighet att träffa läraren och se vad som är på gång i skolan just nu. Du får också en chans att komma med frågor eller synpunkter.

Forum för samråd

Forum för samråd består av vissa vårdnadshavare, personal och rektorn. Gruppen möts två eller tre gånger varje termin, och då får föräldrarna möjlighet att lyfta frågor kring skolan.

Vi lägger upp information om nästa möte på SchoolSoft i god tid. Sedan har alla vårdnadshavare, inte bara de som är med i gruppen, möjlighet att skicka in frågor som de vill ta upp. När mötet har ägt rum läggs protokollet upp på SchoolSoft så att alla kan se vad som har tagits upp.

Vi vill ha ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare, även utanför utvecklingssamtalet och föräldramötena. Tillsammans med dig vill vi skapa en lärorik, trygg och rolig skolgång för ditt barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?